NEW FOR TOMORROW

图片均来自网络微博
亦菲太美了 天仙啊

图片均来自微博网络

图片均来自微博网络

聆听入境...ℒℴѵℯ 💖 ℒℴѵℯ 💖
     聆听入境...ℒℴѵℯ 💖 ℒℴѵℯ 💖     
                聆听入境...ℒℴѵℯ 💖 ℒℴѵℯ 💖

my little angle

侯湘婷《眼睛眨三下》http://url.cn/5Hl1nGA @QQ音乐

红颜

词:林文炫 曲:胡彦斌
  你是英雄 就注定无泪无悔
     这笑有多危险 是穿肠毒药
      这泪有多么美 只有你知道
  这一世英名我不要 只求换来红颜一笑
     这一去如果还能轮回 我愿意来世做牛马
                                    也要与你天涯相随